Güncel

Çarşamba Pazaryeri Tezgah yerleri ihaleye çıkıyor

Yap İşlet Devir Et esasına uygun olarak Esat Altungün döneminde yapılan ve Özer Kayalı’nın belediye başkanı olması ile devam eden inşaat ve yer tesliminden sonra kura çekimi ile yer tahsisi yapılan Kapalı Pazaryeri tezgah yerlerinde yaşanan sorunlar nedeni ile, Aralık ayı meclisinde alınan karar gereği, Pazar yeri tezgah yerleri ihale ile kiraya verilecek.

Bu anlamda Kuşadası belediyesi ihale günün belirleyerek ihaleye çıktığını duyurdu. İlk etapta Cuma Pazarı, Salı Pazarı yeri ve Çarşamba Pazar yeri için ihaleye çıkılacak. Gazete İhale ilanına göre de “Kuşadası Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı 122/1 sokak adresinde ve 1707 ada 27 parsel üzerinde mevcut Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde Cuma günü kurulan pazarda bulunan ve aşağıda niteliği, diğer özellikleri, muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı, belirtilen satış yerleri (sadece haftanın Cuma günlerinde kullanımı için) Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi, Emek Sokak No:10 adresindeki Belediye Düğün Salonunda Kuşadası Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince “Açık Teklif (Artırma) Usulü” ile yapılacak ihale ile 6 (altı) yıl süreyle Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 11/1.maddesi kapsamında sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle pazarcılara kiraya verilecektir. “ denildi. Ayrıca meclis kararına görede bazı şartlar öne sürüldü. Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin 11/2.maddesi gereğince Kuşadası ilçesinde ikamet eden pazarcılaraa öncelik verilmiştir. Bu nedenle aşağıda tarihleri belirtilen üretici satış yeri ihalelerine Kuşadası ilçesinde ikamet eden üreticiler katılabilecektir: Kapalı Pazar Yerinde bulunan satış yerleri tek tek kiraya verilecek ve üzerinde kiracısı lehine mülkiyetin gayri ayni hak (intifa hakkı) tesis edilecektir. Üretici satış yeri olarak belirlenmiş satış yerlerinde üreticiler, aynı günde kurulan pazaryerinde doğrudan veya dolaylı olarak en çok bir satış yeri kiralayabilir. Pazarcı satış yeri olarak belirlenmiş satış yerlerinde bir kişi aynı günde kurulan pazaryerinde doğrudan veya dolaylı olarak en çok iki satış yeri kiralayabilir. İhale bedeli, ilk yıl kira bedelidir. Devam eden yıllar için kira bedeli, bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye istatistik kurumunca yayınlanan üretici fiyatları endeksi (ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranında her yıl artırılması suretiyle belirlenecektir. İhale üzerinde kalan istekli satış yeri ilk yıl ihale bedelinin ilk taksitini (ihale bedelinin %20’ni) sözleşme imzalanması sırasında peşin olarak ödenecektir. Satış yerlerinin geri kalan ilk yıl kira bedeli eşit taksitler olarak 1.taksiti 15 Nisan 2018 tarihinde 2. Taksiti 15 Mayıs 2018 tarihinde 3.taksit 15 Haziran 2018 tarihinde ödenecektir. Takip eden yıllarda tezgah yeri ücretleri her yıl 15 Mayıs ve 15 Haziran tarihlerinde iki eşit taksit halinde ödenecektir. Denildi. Çarşamba Pazar yeri ihalesinden tezgahlar 2 bin 750 TL ile 12 Bin TL arasında yerine göre değişiyor. Çarşamab pazaryeri ihalesi 5-6-7-8 Mart ile 12-13 Mart tarihlerinde Belediye Düğün Salonunda yapılacak olup saat 09.00 ‘da başlayıp 17.30’da son bulacaktır.