Güncel

Türk internet kullanıcılarının yüzde 72’si çevrimiçi tehdide maruz kalıyor

İnsanları daha güvenli bir internet için bir araya gelmeye ve dijital nezaket sergilemeye davet eden Microsoft’un, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 23 ülkede yaptırdığı araştırmaya göre Türk internet kullanıcılarının yüzde 72’si çevrimiçi tehditlere maruz kalıyor.

Microsoft, Güvenli İnternet Günü kapsamında aralarında Türkiye’ninde olduğu 23 ülkede bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen bir araştırmaylaçevrimiçi davranışlar ve etkileşimleri ele aldı. Buradan hareketle bireylerintutum ve algılarının incelendiği Dijital Nezaket Araştırması (Digital CivilityIndex - DCI) yayınlandı. Araştırma kapsamında yetişkin ve gençlerin farklıçevrimiçi etkileşimler üzerinden nezaket seviyeleri ölçüldü.

Microsoft Dijital Nezaket Araştırması’na göre Türkiye, 2017 yılında23 ülke arasında risklere en açık 16. ülke konumunda yer aldı. Olumsuz dijitaldavranışları ölçen araştırmada Türkiye’nin aldığı sonuçların dünyaortalamalarının üzerinde olduğu görülüyor. Türk internet kullanıcılarının yüzde72’si çevrimiçi tehditlere maruz kalıyor. Microsoft’un Dijital NezaketAraştırması’na göre bu oran geçen yıl yüzde 71 olarak belirlenmişti.

Araştırma, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 23 ülkede, 20çevrimiçi risk, 13-17 yaşlarındaki gençler ve 18-74 yaşları arasındakiyetişkinler ile yapılan görüşmelerden alınan sonuçları içeriyor. Çevrimiçirisklerin hedefi olan kişilerin açıklamalarına göre bu tehditler sıklıkla tanıdıklar,arkadaşlar veya aile bireyleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu risklerine enfazla maruz kalan grubun ise 18-34 yaş aralığındaki Y kuşağı olduğu ortayaçıktı. Ayrıca ankete katılan kadınların bu tarz tehditlere erkeklerden dahayüksek oranda maruz kaldığı görüldü.

Türkiye online risklere en açık 16. ülke

Türkiye, çevrimiçi risklere maruz kalması nedeniyle 23 ülkenin16'ncı sırada yer aldı. Sonuçlar birkaç başlık altında değerlendiriliyor: İlkbaşlık saldırganlık olarak öne çıkıyor. Araştırmaya göre nefret söylemindeartış 8 puan, ayrımcılıkta ise 6 puan oldu. Bu iki kategorideki artışlabirlikte dolandırıcılık ve sahtekarlıktaki yüzde 23, kadın düşmanlığındakiyüzde 11’lik artış eklendiğinde bu başlıktaki yıllık artış 10 puan olarakgerçekleşti. İkinci başlık ise davranışsal riskler oldu. Bu başlık datrollemedeki 5 puanlık artışın etkisiyle yıllık oranda beş puan yükseldi.

Üçüncü başlık ise cinsel içerikli negatif davranışlar oldu.

Türkiye’deki cinsel içerikli çevrimiçi tehditler, beş puanlık birartışı göstererek yüzde 29’a yükseldi ve küresel ortalamanın yedi puan üstündegerçekleşti.

Son olarak itibar başlığında genel olarak kişisel itibara saldırıdaaltı puanlık bir artış kaydedildi.

Faillerin yüzde 31'i aile, arkadaş veya tanıdıklar oldu

Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu, çevrimiçi tehditlerininternet sayesinde gizlenebilen kimlikler ile kolaylaştığına inanıyor olsa da,bu riskler yüzde 31 ile genelde aile veya arkadaşlar gibi tanıdık çevrelerdekikişilerden geliyor. Bu alanda dünya ortalaması ise yüzde 36.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 47'si maruz kaldığınegatif davranışın faili ile gerçek hayatında karşılaştı. Failini görenlerarasında, yüzde 79’u faili ile risk oluşmadan önce bir araya geldi.Katılımcıların yüzde 80’i bu karşılaşma ile en azından bir olumsuz sonuçlakarşılaştı. Gerçek hayatta faille tanışma da sonuçlara maruz kalmayı etkiledi.Gerçek hayatta failleriyle tanışanlar arasında yüzde 62'si çevrimiçi kişileregüvenini kaybetti ve benzer şekilde çevrimdışı kişilere olan güvenini dekaybetti (yüzde 51 oranında).

En çok riske Y kuşağı maruz kaldı

Araştırmaya göre 18-34 aralığındaki Y kuşağının yüzde 36'sı, tüm yaşgruplarında en yüksek çevrimiçi risklerden daha fazla endişe duyan kitle olaraköne çıktı. Y kuşağının başkalarına saygı ve haysiyetle davranması, diğerinsanların bakış açısına saygı gösterme veya diğer insanlara karşı durmaolasılığı da yüksek çıktı.

Kadınlar erkeklerden daha çok etkilendi

Katılımcıların yüzde 52'si bir veya daha fazla taciz yaşadığınıbelirtti. Çevrimiçi tehditlerden kaynaklanan sonuçlar, kadınları erkeklerdendaha yüksek oranlarda etkiledi. Kadınlar baskı altında kalma açısından 15 puan,çevrimdışı diğer insanlara güven kaybı açısından 14 puan, hayatlarının dahastresli olması bakımından 9 puan, diğer çevrimiçi insanlara güven bakımından 9puan daha yüksek bir değerde çevrimiçi tehditlere maruz kaldı.

Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Arbel Külür

Güvenli İnternet Günü’nde, dünyanın dört bir yanındaki insanları“dijital nezaketi” benimsemeye ve çevrimiçi ortamda birbirlerine saygılıdavranmaya davet ettiklerini hatırlatarak şöyle konuştu “Dijital NezaketAraştırma’mız 4 temel ilkeye dayanıyor; Başkalarına sana davranılmasınıistediğin gibi davran, Farklılıklara saygı göster, Cevap vermeden önce düşün veHaksızlığa uğradığında, harekete geç. Bu çağrımıza kulak verenlerin, dijitalnezaketi bir adım öteye taşıyıp, çevreleri ile paylaşmaları, daha iyi, dahagüzel ve daha güvenli bir internet dünyasının oluşmasında aktif rol almalarınıistiyoruz.”

Dijital nezaket neden bu kadar önemli?

Olumsuz çevrimiçi etkileşimler gerçek hayatın bir parçası halinegeliyor. Başkalarına duyulan güvenin azalması, stres artışı, uykusuzluk vehatta intihar düşüncesine varan sonuçlarıyla gençler, genç yetişkinler,ebeveynler, eğitimciler ve karar vericilerin bu konuda daha fazla eğitim almasıgerektiği yadsınamaz bir gerçek. Dijital Nezaket Çağrısı, kullanıcılarıçevrimiçi davranışlarının sorumluluğunu taşımaya çağırırken başkaları içinbirer rol modeli üstlenmeye de teşvik ediyor.

Microsoft da dijital nezaket için çalışıyor

Tüketicilere çevrimiçi ortamda güvende olmaları için sürekliaraştırmalar yapan Microsoft, paydaşlarına ve kullanıcılara geri bildirimlerinedayanan yeni kılavuzlar ve ipuçları sunuyor. Microsoft, çevrimiçiortamdainsanların korunmalarına yardımcı olan etkin kamu politikalarınıdesteklemek ve çözümler geliştirmek için avukatlar, endüstri ortakları vehükümetlerle ortak çalışıyor. Ayrıca, kendi ürün ve hizmetlerini çevrimiçi güvenlikleriniartırmak için gerekli özellik ve becerilere yatırım yapıyor ve teknolojiyenilikleri konusunda işbirlikleri gerçekleştiriyor.

Güvenli İnternet Günü: Bu yıl 6 Şubat’ta kutlanıyor

Güvenli İnternet Günü, özellikle çocuklar ve gençler arasında teknolojinindaha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek içinInsafe tarafından organize edilen uluslararası bir eylem günü. Microsoft da2004 yılından bu yana her yıl Güvenli İnternet Günü kapsamında faaliyetlerdebulunuyor.

Dijital Nezaket Araştırmasıİlki2016 yılında gerçekleştirilen Dijital Nezaket Araştırması bu yıl 23 ülkedeyürütülen ve kişilerin çevrimiçi davranışlar ve etkileşimler hakkındaki tutumve algılarını inceleyen bir çalışmanın sonuçlarına dayanıyor.